YATAY GEÇİŞ

Herhangi bir yükseköğretim kurumunda okuyan bir öğrenci, “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereğince kurum içi veya kurumlar arası yatay geçiş hakkından faydalanabilir. Bununla birlikte Merkezi Yerleştirme Puanı ile gerekli şartların sağlanması şartıyla hem ön lisans hem de lisans eğitiminde istenilen yarıyıl yatay geçiş yapılabilir.

Yatay Geçiş Başvuru Evrakları  ( Yurt İçi );

1. Lise Diploması Fotokopisi veya E-Devlet üzerinden alınan lise mezuniyet belgesi 

2. ÖSYS Sonuç Belgesi 

3. ÖSYS Yerleştirme Belgesi 

4. Onaylı Başarı Durum Belgesi (Transkript)

 5. Onaylı Ders İçerikleri 

6. Disiplin Cezası Almadığına Dair Yazı

 7. Kimlik Fotokopisi

 8. 1 Adet Resim

Yatay Geçiş Başvuru Evrakları ( Yurt Dışı );

1. Başvuru Dilekçesi 

2. Lise Diploması Fotokopisi veya E-Devlet üzerinden alınan lise mezuniyet belgesi 

3. ÖSS/ÖSYS Sonuç Belgesi ve Uluslararası geçerliliği olan sınav belgeleri

4. Pasaport Fotokopisi

5. Denklik Belgesi (YÖK’den alınacak)

6. Onaylı Başarı Durum Belgesi (Transkript)

7. Onaylı Ders İçerikleri

8. Disiplin Yazısı

9. Kimlik Fotokopisi

10. 2 Adet Resim